Posturi Vacante

Documentatie concurs posturi temporar vacante – Compartiment clinic endocrinologie

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 22.04.202117.05.2021, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacant, pe perioadă determinată  la Compartiment clinic endocrinologie:

 • Asistent medical – 2 posturi
 • Registrator medical – 1 post

 

Condiții specifice de participare la concurs pentru asistent medical:

 • Diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală – specialitatea asistent medical generalist.
 • Nu necesită  vechime în specialitate

 

Condiții specifice de participare la concurs pentru registrator medical:

 • Diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii
 • Nu necesită  vechime în activitate

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 22.04.2021 – 28.04.2021 – depunere dosare,
 • 29.04.2021 – selecție dosare,
 • 29.04.2021, ora 1530 – afișare rezultate selecție dosare,
 • 04.05.2021,până la ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 05.05.2021 –  afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 10.05.2021, ora 1000 proba scrisă,
 • 10.05.2021, ora 1530 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • 11.05.2021, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 12.05.2021 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 13.05.2021, ora 1000  – interviul,
 • 13.05.2021, ora 1530 – afișare rezultate interviu,
 • 14.05.2021, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele  interviului,
 • 17.05.2021  – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 17.05.2021 – afișarea rezultatelor finale.

 

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6,   camera 10 – Serviciul R.U.N.O.S,  telefon 0771-786265/0365-882572.

 

MANAGER,

Dr. Ovidiu Gîrbovan