Posturi Vacante

Documentatie concurs asistenti medicali generalisti

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 26.04.202126.05.2021, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată de asistenți medicali generaliști:

 • Secția clinică medicină internă – 2 posturi
 • Secția cardiologie  – 2 posturi
 • Secția clinică gastroenterologie – 1 posturi

 

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală – specialitatea asistent medical generalist.
 • Nu necesită  vechime în specialitate

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 

 • 26.02021-11.05.2021 – depunere dosare,
 • 105.2021  – selecție dosare,
 • 12.02021, ora 1530 – afișare rezultate selecție dosare,
 • până în 13.02021, ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 14.02021 – afișarea rezultatelor soluționării  contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 19.02021proba scrisă;
 • 19.02021 – afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 20.02021 – depunerea contestațiilor la proba scrisă;
 • 21.02021 – afișarea rezultatelor privind soluționarea  contestațiilor la proba scrisă;
 • 24.02021interviul;
 • 24.02021  – afișarea rezultatelor la interviu;
 • 25.02021 – depunerea contestațiilor la interviu;
 • 26.02021 – afișarea rezultatelor privind soluționarea  contestațiilor la interviu;
 • 26.02021 – afișarea rezultatelor finale;

 

Relaţii suplimentare se obțin la  telefon 0771-786265/0365-882572.

 

MANAGER,

Dr.Ovidiu Gîrbovan