Documentație concurs fizician debutant și fiziokinetoterapeut debutant

Spitalul Clinic Judeţean Mureş cu sediul în Târgu Mureș, strada Bernady Gyorgy nr.6 organizează, în perioada 16.06.2022 – 15.07.2022, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată (personal contractual):  fizician debutant, 1 post la Laborator radioterapie; fiziokinetoterapeut debutant, 1 post la Îngrijiri la domiciliu.

Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de fizician debutant:

 • Diplomă de licență în specialitate,
 • Nu necesită vechime în specialitate.

Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de fiziokinetoterapeut debutant:

 • Diplomă de licență în specialitate,
 • Nu necesită vechime în specialitate.

 Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 17.06.2022-30.06.2022 – depunere dosare,
 • 01.07.2022 – selecție dosare,
 • 07.2022, ora 1530 – afișare rezultate selecție dosare,
 • până în 04.07.2022, ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 07.2022 – afișarea rezultatelor soluționării  contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 08.07.2022, ora 1000proba scrisă;
 • 08.07.2022, ora 1530 – afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 11.07.2022, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor la proba scrisă;
 • 12.07.2022 – afișarea rezultatelor privind soluționarea  contestațiilor la proba scrisă;
 • 13.07.2022, ora 1000interviul;
 • 13.07.2022, ora 1530 – afișarea rezultatelor la interviu;
 • 14.07.2022, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor la interviu;
 • 15.07.2022 – afișarea rezultatelor privind soluționarea  contestațiilor la interviu;
 • 15.07.2022 – afișarea rezultatelor finale.

 

Relaţii suplimentare se obțin la telefon 0771-786265/0365-882676.

MANAGER,
Dr. Ovidiu Gîrbovan